MÁV - Vegyszeres gyomirtás

A MÁV 2021. július 22.-2021. szeptember 30. között a Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen és területi egységein vegyszeres gyomirtási munkákat végez.

A gyomirtásra használt vegyszerek:

AMEGA UP/CLINIC UP/ GLADATOR FORTE /MARS SL

Hatóanyaga 360g glifozát, kijutatott dóuis_5-7l/ha munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

Hirdetmény

Paszab község közigazgatási területének településrendezési tervei és helyi építési szabályzata 2006-ban kerültek elfogadásra.

Az Önkormányzat képviselő-testülete a Helioenergy Deimos Kft. megkeresésére 330/2021.(VI.22.) határozatában kezdeményezte a településrendezési tervek módosítását. A módosításra kijelölt területet a Képviselő-testület kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.

Tájékoztató betakarítási munkák tűzvédelmi szabályairól

A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyes is. Arra kellő körültekintéssel kell felkészülni, különösen fontos a betakarítási munkálatokban részt vevő erőgépek tűzvédelme, az aratásra, illetve a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzésre vonatkozó szabályok ismerete, betartása. Ezeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza.

Álláshírdetés Mandula néni Óvodája Intézményvezető (vezető) állás betöltésére

Paszab Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„a közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Mandula néni Óvodája
Intézményvezető (vezető)
beosztás ellátására.

A Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Sajtóközlemény: Önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése Paszabon

2021.02.15.

Paszab Község Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban nyert el támogatást a Paszab, Fő út 9. sz. alatt található önkormányzat hivatali épületének korszerűsítésére a TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívás keretein belül. 

Projektazonosító: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00087